Σόμπα κουζίνα >> Bosch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bosch HGG233123 Σόμπα κουζίνα
Bosch HGG233123


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGG233123
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 63.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV745355R Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV745355R


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV745355R
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 58.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array, Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 4
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV745325R Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV745325R


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV745325R
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 58.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array, Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 4
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV745365R Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV745365R


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV745365R
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 58.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array, Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 4
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HCE743220M Σόμπα κουζίνα
Bosch HCE743220M


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HCE743220M
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
όγκος (L): 67.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
ηλεκτρική κουζίνα: 4
δύο περιγράμματος: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV74D350T Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV74D350T


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV74D350T
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 58.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array, Array
ηλεκτρική κουζίνα: 1
καυστήρες αερίου: 3
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV64D120T Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV64D120T


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV64D120T
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 62.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array, Array
ηλεκτρική κουζίνα: 1
καυστήρες αερίου: 3
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGG223120E Σόμπα κουζίνα
Bosch HGG223120E


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGG223120E
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 63.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
καυστήρες αερίου: 4
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV595120T Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV595120T


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV595120T
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 67.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
καυστήρες αερίου: 4
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV62W120T Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV62W120T


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV62W120T
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 62.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array, Array
καυστήρες αερίου: 4
διπλή κορώνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV69W120T Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV69W120T


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV69W120T
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 62.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array, Array
καυστήρες αερίου: 4
διπλή κορώνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HSG222020E Σόμπα κουζίνα
Bosch HSG222020E


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HSG222020E
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 67.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HSV745020 Σόμπα κουζίνα
Bosch HSV745020


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HSV745020
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 58.00
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 270
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HLN423020R Σόμπα κουζίνα
Bosch HLN423020R


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HLN423020R
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
όγκος (L): 58.00
η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου (C): 270
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
ηλεκτρική κουζίνα: 4
γρήγορη προθέρμανση: 4
δύο περιγράμματος: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HSG222020R Σόμπα κουζίνα
Bosch HSG222020R


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HSG222020R
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 67.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
ο αριθμός των υαλοπινάκων του φούρνου: 2
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HSB738256M Σόμπα κουζίνα
Bosch HSB738256M


60.00x89.80x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HSB738256M
πλάτος (cm): 89.80
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 112.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
καυστήρες αερίου: 5
γρήγορη προθέρμανση: 1
διπλή κορώνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV745320T Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV745320T


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV745320T
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 67.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HSG736225M Σόμπα κουζίνα
Bosch HSG736225M


60.00x89.80x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HSG736225M
πλάτος (cm): 89.80
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 112.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
καυστήρες αερίου: 5
γρήγορη προθέρμανση: 1
διπλή κορώνα: 1
περισσότερες πληροφορίες
Bosch HGV745360T Σόμπα κουζίνα
Bosch HGV745360T


60.00x60.00x85.00 cm
Σόμπα κουζίνα Bosch HGV745360T
πλάτος (cm): 60.00
βάθος (cm): 60.00
ύψος (cm): 85.00
ηλεκτρική ανάφλεξη: Array
όγκος (L): 58.00
χαρακτηριστικά φούρνο: Array
καυστήρες αερίου: 4
γρήγορη προθέρμανση: 1
περισσότερες πληροφορίες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο! Παρακαλώ μοιραστείτε το! Ευχαριστώ!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Παρακαλώ βοηθήστε το έργο: Ευχαριστώ!

Σόμπα κουζίνα >> Bosch2018-2019
σύστημα αναζήτησης για αγαθά: βρείτε το προϊόν σας! περισσότερες απαιτήσεις!
cocnhoicantho.com
σύστημα αναζήτησης για αγαθά